Final Projects ECE228 Machine learning for physical applications, Spring 2019, Only posters at the moment

Group Topic Authors Poster Report
1 Marine-Animal Detection
Di Gu, Shuangcheng Yang, Kunmao Li, Yixun Zhang Poster Paper
2 Natural Scene Images Classification
Sen Fu, Pengkun Li, Yifan Luo, Yu Shi Poster Paper
3 Object detection using faster-RCNN
Xin Li, Sihan Wang, Yawen Zhao, Chen Zhao Poster Paper
4 Malaria Cell Image Recognition
Chuping Wang, Fanfei Xu, Buyun Gao, Wenquan Chen Poster Paper
5 Promoter identification from genomic sequence though deep neural Networks
Xuan Zhang, Wenmiao Yu, Zhuo Yue, Qi Ma Poster Paper
6 Identifying the Existence of Pulsar Stars
Yue Yu Zihan Zheng Xinwei Wang Poster Paper
7 Hand Gesture Recognition
Arshia Zafari, Hayk Hovhannisyan, Erik Seetao, Silver De Guzman Poster Paper
8 Solar Flare Predictions Based on CNN
Jiaji Li, Mulin Yang, Nansu Xu, Zachary Deneris Poster Paper
9 Convolutional Neural Networks to Detect Nerve Networks
Tanner Henry, Neil Vranicar, Stephen West Poster Paper
10 DOG CLASSIFICATION INTO 120 BREEDS
HANG ZHANG, LEYAN ZHU, HAONAN SONG, ZAN DENG Poster Paper
11 Plankton Classification
Plankton Classification Poster Paper
12 AI-Assisted Hybrid Beamforming for mmWave
Changhan Ge, Yifan Huang, Jianling Liu, Yang Qiu
13 Coral Classification
Chongyang Ben Du, Shuyu Gu, Mengyu Mo, Ziying Lisa Xue Poster Paper
14 Floor Surface Classification with Robot IMU Sensors Data
Shang Gao, Yueyu Jiang, Weiwei Zhou, Song Zhang Poster Paper
15 What’s that sound? Machine Learning for Urban Sound Classification
Yuhan Zhang, Jingyang Li, Hao Zhu, Yinuo Wang Poster Paper
16 Plant Seedling Classification
Qinyan Li, Yunzhe Hu, Qian Wang, Zhanghan Liu Poster Paper
17 Car Classification using Neural Network
Feifan Xu, Yifan Ruan, Ke Han, Yincheng Mao Poster Paper
18 The Identification Of The Endangered Whale
Ruoqi Zhang, Kai Wang, Yuekuan Luo, Tianran Zhang Poster Paper
19 Artwork Classification
Fan Bu, Zhangheng Zhou, Jiangrui Chen, Tianyi Wang Poster Paper
20 Estimation on vehicle motion based on vision
Binglin Zhao, Songjie Chen, Wenchang Wang, Yucheng Tang Poster Paper
21 Urban Sound Source Classification and comparison
Yihua Yang, Ling Hong, Ke Liu, Chenwei Dai Poster Paper
22 Prediction of relationship between AC impedance and solar to energy
conversion rates on perovskite solar cell
Anye Shi, Jialun Lyu, Shufan Yu, Yiwei Zhang, Qinghong Zeng Poster Paper
23 Satellite Pose Estimation
Arunkumar Ravichandran, Chinmayee Bhanu, Shehzeen Hussain, Sneha Kondur Poster Paper
24 Humpback Whale Identification Challenge
Changyu Li, Jiayu He, Huang Lin, Wenda Chen Poster Paper
25 AUDIO FEATURE EXTRACTION AND CLASSIFICATIO FOR URBAN SOUND
Yuxuan Liu, Haoran Sun, Moyan Zhou, Cai Chen Poster Paper
26 Transfer Learning and Deep Neural Network Acceleration for Image Classification
Yeqing Huang, Weihua Huang, Arik Horodniceanu, Bowen Zhang, Houjian Yu Poster Paper
27 Multi-Floor Indoor Localization Based on Wi-Fi Fingerprinting
Matt Hong, Ryan Clark, So Sasaki, Sophia Huang Poster Paper
28 3D Point Cloud Classification
Adrian Mai, Fangzhou AI, Felix Fegan, Pryor Vo Poster Paper
29 Influenza Outbreak Forecast in New York City with Weather Data
Zhengxing Li, Ziying Tao, Guanjun Xue, Yichen Zhang Poster Paper
30 Classification of Musical Instruments by Sound Results
Jared Pham, Tim Woodford, Jonathan Lam Poster Paper
31 Detecting Ships in Satellite Images
Jie Lu, Junchao Lin, Ge Lu, Haocheng Zhu Poster Paper
32 Segmenting Behavioral Events Using Daily Devices
Jui-Ting Tsai, XinLing Bai, Yen Chang Poster Paper
33 Unsupervised Techniques for Feature Extraction in Seismic Noise Data
Dylan Snover, Derek Lam, Brian Whiteaker, Anish Chivukula Poster Paper
34 Transforming Facial Images Using Generative Adversarial Networks
Teng Ma, Qingyuan Jin, Isha Srivastava, Jiaqi Yan Poster Paper
35 Fashion Classification
Yijing Li, Zixin Ma, Runze Xu, Zicong Zhang, Marjan Emadi Poster Paper
36 Urban Sound Classification
Kevin Le, Christian Gunther, Mike Ranis, Derar Durubeh Poster Paper
37 Automated Diagnosis of Pigmented Skin Lesions
Noopur Khachane, Lucas Lin, Raul Pegan, Louise Xu Poster Paper
38 Audio Clip Tagging
Boyang Zhang, Jared Leitner, Sam Thornton Poster Paper
39 Label-base/Feature-specification General Adversarial Networks (LGAN) for plant image generation
Shiwei Zhou, Bosi Cheng, Sixuan Feng, Yifan Hou Poster Paper
40 Flowers Classification via Deep Learning
Bo Chen, Jun Liu, Jiacheng Sun, Jiong Liu Poster Paper
41 Pneumonia Diagnosis with Convolutional Neural Networks
Jim Jiayi Xu, Dylan Vizcarra, Apoorva Srivastava, Denana Vehab Poster Paper
42 Classifying the Modulation Type of a Wireless Signal
Venkatesh Sathyanarayanan, Rui Shang, Richard Bell, Jahya Burke Poster Paper